אודות בית הספר
  XXXXX
|| טל' 08-8525405 || פקס 08-8520697 || E-mail: yahalom.ashdod@gmail.com